Everglades on tohutu veega kaetud rohumaa, kus kohtab mitmesuguseid linde ja loomi / Everglades is a giant water-covered grass fiels where one can meet various birds and beasts.

Everglades on tohutu veega kaetud rohumaa, kus kohtab mitmesuguseid linde ja loomi / Everglades is a giant water-covered grass fiels where one can meet various birds and beasts.

Everglades on tohutu veega kaetud rohumaa, kus kohtab mitmesuguseid linde ja loomi / Everglades is a giant water-covered grass fiels where one can meet various birds and beasts.

Everglades on tohutu veega kaetud rohumaa, kus kohtab mitmesuguseid linde ja loomi / Everglades is a giant water-covered grass fiels where one can meet various birds and beasts.

Vaatesillad / Viewing bridges

Evergladesis on ka suurel hulgal väikesi järvi ja muid veekogusid / Everglades also contains multitudes of small lakes and oher water bodies.

Mangroovimetsad / Mangrove forests

Mangroovimetsad. Pane tähele kõrgelt alla kasvavaid õhujuuri / Mangrove forests. Notice the airial roots growing down from high above.

Evergladesis on ka suurel hulgal väikesi järvi ja muid veekogusid / Everglades also contains multitudes of small lakes and oher water bodies.

Tuntuim loom Evergladesis on alligaator / The best known animal in Everglades is the alligator.

Tuntuim loom Evergladesis on alligaator / The best known animal in Everglades is the alligator.

Tuntuim loom Evergladesis on alligaator / The best known animal in Everglades is the alligator.

Alligaatorifarm / Alligator farm

Alligaatorifarm / Alligator farm

Alligaatorifarm / Alligator farm

Alligaatorifarm / Alligator farm

Nägime seda looma vilksamisi, pole päris kindel, mis ta nimi on / Saw a glimpse of this animal, we aren't really sure what it's called.

Alligaatoritaltsutamine / Wrestling with the alligator

Alligaatoritaltsutamine / Wrestling with the alligator

Alligaatoritaltsutamine / Wrestling with the alligator

Alligaatoritaltsutamine / Wrestling with the alligator

Alligaatoritaltsutamine / Wrestling with the alligator

Alligaator suudab oma lõugu küll tohutu (rohkem kui tonnise) jõuga kokku suruda, aga lõugade avamiseks mõeldud lihased on tal nõrgad. Sellepärast saab temaga selliseid trikke teha / Alligator can press its jaws together witha tremendous (more than a ton) force but the muscles that open its jaws are very weak. This makes such tricks possible.

Alligaatoripoeg, lõuad kleeplindiga kokku seotud / Baby alligator, jaws tied together with duct tape.

Alligaatorifarm / Alligator farm

 

 

Tagasi / Back