Pompeiid on välja kaevatud juba mitusada aastat, kuid tööd jätkuvad endiselt. Kunagi elas siin 25000 inimest / The excavations in Pompeii have lasted for several hundred years but they are still going on. 25000 people used to live here.

Veinipood / Wine shop

Iga Rooma maja põranda keskel asus süvend - impluvium, kuhu kogunes katuses asuvas august - compluviumist kogunev vesi / In the middle of every Roman house was a sunk part in the floor, called impluvium. It was contrived to receive the water passing through a hole in the roof, called compluvium.

Tempel. Tagaplaanil Vesuuvi mägi. A temple. Mt. Vesuvius in the background

Need oleme ilmselt meie / Well, that's us.

Rooma linnade tänavate keskel olid kivid, et inimesed vihma korral kuiva jalaga üle tee saaksid / There were stones in the streets of Roman cities, so that people could cross the streets in case of rain.

Mosaiik põrandas / A mosaic in the floor

Joogikraan. Pane tähele tuhandete käte poolt ärakulutatud kiviservi / Drinking fountain. Observe the depressions in the stone created by thousands of hands.

Vanad roomlased olid praktiline rahvas. Soovid minna litsimajja? Lihtsalt järgi sillutises olevaid märke (jah, see on see, mis sa arvad, et see on) / Old Romans were practical people. Want to visit a brothel? Just follow the signs in the pavement (yes, it is what you think it is)

Gymnasium

Nikerdused seintel / Carvings in the walls

Ainus lagi Pompeiis, mis tänu oma võlvarhitektuurile kokku ei varisenud / The only roof in Pompeii that didn't fall in because of it's archlike shape

Kõigis korralikes Rooma majades oli põrandaküte, kuum aur ringles põranda all / All proper Roman buildings had floor heating, hot steam circulated under the floor.

Kohalikus litsimajas on uste kohal freskod. Vastavalt soovitava teenuse tüübile / There are frescoes upon the doors in the local brothel. According to the type of desired service.

Kohalikus litsimajas on uste kohal freskod. Vastavalt soovitava teenuse tüübile / There are frescoes upon the doors in the local brothel. According to the type of desired service.

Kohalikus litsimajas on uste kohal freskod. Vastavalt soovitava teenuse tüübile / There are frescoes upon the doors in the local brothel. According to the type of desired service.

Kohalikus litsimajas on uste kohal freskod. Vastavalt soovitava teenuse tüübile / There are frescoes upon the doors in the local brothel. According to the type of desired service.

Vanad roomlased kasutasid pliist valmistatud veetorusid / Old Romans used water pipes made of lead.

Mosaiik / Mosaic

Maja sisevaade / Inner view of a house

Mitmesugused vankrid kulutasid tee sisse sügavad rööpad. Märkimisväärne on fakt, et kuna Rooma teid kasutati ka hiljem, tehti ka uuema aja vankrid enamasti sama teljepikkusega ning uuema aja teedele kulutati samasugused rööpad. Kui loodi esimesed raudteed, pidi nendel liikuvaid vaguneid olema esialgu võimalik ka tavalistel teedel vedada. Seega on tänapäeva raudteed enamvähem tagasiühilduvad Vana-Rooma veovankritega.

Miscellaneous carriages and wagons created deep tracks in the streets. The remarkable fact is that Roman roads were also used in later times, so the carriages still had to be created with the same axle length and therefore the newer roads had tracks with the same width in them. Then the first railroads were created but the first rail cars still had to be pulled on regular roads sometimes. Therefore the modern railroads are pretty much backwards compatible with Old Roman carriages.

Restaureeritud käsikivi / Restored hand mill

Freskod seintel / Frescoes on the walls

Aed / Garden

Kelder / Cellar

Mängupõrgu / Gambling house

Compluvium ja impluvium / Compluvium and impluvium

Mosaiik / Mosaic

Surnukehad lagunesid aja jooksul ja nendest tuha sisse tekitatud õõnsused täideti kipsiga / Corpses decayed in time and created cavities in ash that were later filled with gypsum.

Surnukehad lagunesid aja jooksul ja nendest tuha sisse tekitatud õõnsused täideti kipsiga / Corpses decayed in time and created cavities in ash that were later filled with gypsum.

Surnukehad lagunesid aja jooksul ja nendest tuha sisse tekitatud õõnsused täideti kipsiga / Corpses decayed in time and created cavities in ash that were later filled with gypsum.

Surnukehad lagunesid aja jooksul ja nendest tuha sisse tekitatud õõnsused täideti kipsiga / Corpses decayed in time and created cavities in ash that were later filled with gypsum.

Tempel / Temple


Tagasi / Back